Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach szkolnych

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Zagrodnie

O inwestycji

Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Zagrodnie.

Beneficjent i miejsce realizacji:
Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, Dolny Śląsk.
Cel projektu:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie, poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.
Okres realizacji projektu: Umowa o dofinansowanie projektu Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie została zawarta 8 lutego 2022 roku a planowana data zakończenia jego realizacji to kwiecień 2024 roku.

Korzyści

ico1

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

ico3

Zmniejszenie ryzyka
awarii ogrzewania

ico2

Obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły

ico4

Poprawa jakości powietrza w regionie

Zakres realizacji

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z
bardzo niskiej efektywności energetycznej budynku szkoły, a w konsekwencji zawyżonej emisji zanieczyszczeń, zawyżonych kosztów operacyjnych, ryzyka awarii czy niskiej klasy estetycznej.

Zdjęcia budynku szkoły w trakcie modernizacji

Działania w ramach projektu

Finansowanie

Instytucja dofinansowująca: 70% ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z czego 85% wsparcia pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) a 15% z budżetu państwa.

dofi1
dofi2

Galeria

Szkoła Podstawowa w trakcie mordernizacji

Efekty modernizacji

Promocja

Kampania promocyjno-informacyjna dla Gminy Zagrodno dotycząca projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie”.

pl_PL